ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Η εταιρία μας, επιθυμώντας να προσφέρει συνεχώς το καλύτερο στους πελάτες της, διαθέτει μια ευρεία γκάμα από παρελκόμενα για κάθε στάδιο της κατασκευαστικής διαδικασίας, με την υπογραφή των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού στον τομέα του τεχνικού εξοπλισμού:

Ασύρματα χειριστήρια HBC

Συρματόσχοινα που συνοδεύονται από πιστοποιητικά της εταιρίας PFEIFER

Κάδους μεταφοράς σκυροδέματος και αδρανών υλικών BOSCARO

 Συστήματα αποφυγής σύγκρουσης των οικοδομικών γερανών (anti-collision system) AGS

Ανεμόμετρα AGS

Φάροι νυκτερινής σήμανσης AGS

Ανταλλακτικά 

ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΕΠΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΕΠΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ