Η ΣΤΑΓΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Η κοινοπραξία IMPREGILO SPA – ΤΕΡΝΑ ΑΕ  που έχει αναλάβει την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εμπιστεύτηκε την εταιρία μας στον τομέα των οικοδομικών γερανών .

Η εταιρία μας συμμετέχει στο έργο με 3 οικ. γερανούς 180EC-H, 1 οικ. γερανό 154EC-HM, 1 οικ. γερανό 140EC-H, 1 οικ. γερανό 630EC-H, 1 οικ. γερανό 550EC-H, 1 οικ. γερανό 280EC-H, 1 οικ. γερανό 91EC,1 αναβατόριο μεταφοράς προσωπικού και υλικών ALIMAK επίσης έχει διαθέσει κάδους αδρανών υλικών και σκυροδέματος.

Ακόμα η εταιρία μας προμήθευσε και τοποθέτησε πρωτοποριακό σύστημα αποφυγής συγκρούσεων και ανεμόμετρα τα οποία είναι συνδεδεμένα με ένα κεντρικό PLC έλεγχου των δεδομένων των οικ. Γερανών.

ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΕΠΕ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΒΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΕΠΕ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΒΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ